Je bekijkt nu Een traumatische bevalling; EMDR of EHBB?

Een traumatische bevalling; EMDR of EHBB?

Als je zwanger bent denk je er al over na; de bevalling. Hoe zal dat zijn? Als je al eens eerder een bevalling hebt meegemaakt neem je dat natuurlijk mee in een volgende zwangerschap en dat kan positief of juist negatief werken. Als je voor het eerst zwanger bent, weet je weinig van wat je te wachten staat. Natuurlijk hoor je er van alles over en soms doen mensen juist hun best om de nare verhalen bij je weg te houden. Zodat je er maar zo positief mogelijk in kan gaan. De vraag is of dat juist is.

Uit onderzoek blijkt dat voor 10 tot 20 procent van de vrouwen de bevalling als een traumatische gebeurtenis wordt omschreven (bron: richtlijn bevallingsgerelateerde PTSS, 2019). Dat is toch bijzonder, als je nagaat dat je vaak ook de verhalen hoort dat de geboorte van een kind de mooiste dag van iemands leven was. Dat blijkt dus waarschijnlijk niet voor iedereen te gelden. Of, zoals natuurlijk ook vaak gezegd wordt; de bevalling en de pijn ben je zo weer vergeten en dan is vervolgens de kennismaking met je kind mogelijk wel het mooiste moment van je leven. Maar ook dit laatste geldt lang niet voor alle vrouwen. Toch zijn wij gelukkig goed in staat om met traumatische gebeurtenissen om te gaan. Het merendeel van de mensen die een trauma mee maakt krijgt hier geen klachten van.

Het percentage vrouwen dat PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) ontwikkelt is wat lager; dit geldt voor ongeveer 1,2 – 2,1 procent van de bevallen vrouwen (bron: richtlijn bevallingsgerelateerde PTSS, 2019). Dit laat zien dat ongeveer 1 tot 2 op de 100 vrouwen na hun bevalling PTSS oploopt. De mannen daarbij nog niet meegeteld. Ik vind het belangrijk om aandacht voor deze groep te hebben en te kunnen ondersteunen op een manier die passend is. Daarom maak ik gebruik van 2 technieken die ik inzet bij mensen die vastlopen hierin.

De eerste techniek die ik gebruik is EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapievorm die veel wordt ingezet bij mensen die last blijven houden van verschillende klachten nadat zij een trauma hebben meegemaakt. Wat er bij EMDR gebeurd is dat we tijdens de sessies stil staan bij de nare ervaring die je gehad hebt. Ik vraag je eraan terug te denken en daarbij ga ik je afleiden. Dit wordt ook wel de afleidende stimulus genoemd. Dat kan doormiddel van oogbewegingen of bijvoorbeeld tikjes op je knieën. Af en toe vraag ik je weer terug te gaan naar het beeld waar we mee gestart zijn. Je zal ervaren dat de lading langzamerhand wat van het beeld af gaat. Je kan beter naar het beeld kijken en eraan terug denken zonder dat je er erg emotioneel van wordt of er spanning bij voelt. Hoe dat precies werkt wordt nog steeds onderzocht. Waarschijnlijk helpt EMDR om het natuurlijke verwerkingsmechanisme in gang te zetten. Doordat je tijdens de sessie zowel terugdenkt aan de nare gebeurtenis als afgeleid wordt, vraagt dit veel van je geheugen. Dit zorgt ervoor dat er minder ruimte is voor de lading en ervaring van de gebeurtenis. Zo wordt deze minder belanden en kan je er een andere betekenis aan koppelen.

Werken met EHBB of EMDR is vaak emotioneel pittig, maar het levert ook hele mooie resultaten op

De tweede techniek die ik gebruik is EHBB. Deze techniek is minder bekend dan EMDR. EHBB staat voor Emotionele Hulp Bij Bevallingen. EHBB is een gesprekstechniek waarbij we stil staan bij jouw bevallingsverhaal en dat naast het natuurlijke geboorte programma leggen.
Bij EHBB wordt er vanuit gegaan dat de kern van het probleem ergens in je geheugen ligt opgeslagen. Bij alles wat we meemaken slaan we 2 soorten herinneringen op; de feiten van hoe iets gegaan is en de emoties en gevoelens die we hebben ervaren tijdens deze gebeurtenis. Dit wordt op 2 verschillende plekken opgeslagen; de linker en de rechter hersenhelft. Als deze 2 geheugensystemen niet goed meer samenwerken kan dat ervoor zorgen dat je bepaalde stukken van een herinnering ‘kwijt’ bent. Tijdens de EHBB sessie ga ik, door verschillende vragen te stellen, deze hersenhelften weer goed met elkaar laten samenwerken, maar ook de lading van de gebeurtenis af laten gaan door er een andere ervaring tegenover te zetten. We bespreken eerst hoe je bevalling verlopen is. Daarna gaan we nog eens stap voor stap je bevalling doorlopen, maar dan vanuit het standaard geboorte programma. Dit standaard geboorte programma zit in ons geheugen opgeslagen en omschrijft hoe een bevalling zou ‘moeten’ gaan. Elke afwijking van dit programma kan consequenties voor jou of je kindje hebben. Voor hoe je je bijvoorbeeld voelt over je bevalling, hoe je erop terugkijkt, maar ook hoe je kindje zich ontwikkelt. Daarom gaan we kijken hoe het bij jou verlopen is en gaan we resetten wat afwijkt van het natuurlijke geboorte programma. Ik vraag je steeds de connectie met je lijf te maken door te vragen: wat voel je daarbij en waar voel je dat in je lijf? Een EHBB sessie doe ik vaak met het desbetreffende kind erbij, zodat hij/zij ook wat op kan pikken van de sessie. Ook partners zijn hierbij van harte welkom.

Of ik ervoor kies om EHBB of EMDR in te zetten hangt af van de vraag en de situatie. Soms zijn er geen klachten bij de ouders zelf, maar wel bij een kindje. Dan kan het zijn dat ik voor EHBB kies. Soms zijn er wel klachten bij een ouder, maar is er geen sprake van trauma. Dan kunnen we kijken wat EHBB kan doen. Ook kan het zijn dat ik eerst EMDR inzet en daarna nog EHBB aanbiedt, omdat het mogelijk ook helpend kan zijn voor ouder en kind.

De keus die ik dus maak voor een bepaalde techniek of therapievorm gaat altijd in overleg en leg ik ook uit. Alleen op die manier kunnen we tot een juiste keuze komen.

Roept het vragen op of wil je weten of ik iets voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op.